RODO

W ZATRUDNIENIU
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy  informuje, że dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą tylko w procesie rekrutacji. Informacja o przyjmowaniu dokumentów w związku z konkretną rekrutacją zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Informujemy, że MCK nie tworzy zbiorów dokumentów aplikacyjnych, co wiąże się z nie przyjmowaniem i kasowaniem przesyłanych CV, listów motywacyjnych, podań o przyjęcie do pracy w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy poza okresem rekrutacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko wybranymi kandydatami.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane. W ciągu miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną one zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-056), przy ul. Marcinkowskiego 12-14, NIP 554-031-53-65, REGON 090221337, wpisanym do rejestru instytucji kultury Miasta Bydgoszczy pod poz. Nr 2, tel. nr 52 325 55 41, adres e-mail dyrekcja@mck-bydgoszcz.pl.
Informujemy, że Państwa dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uważają Państwo, że  dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w MCK: iod@mck-bydgoszcz.pl, tel. 52 325 55 40, 52 325 55 55

metryczka


Wytworzył: Jolanta Bogdanów (25 maja 2018)
Opublikował: Anna Sobiś (25 maja 2018, 13:37:43)

Ostatnia zmiana: Milena Kwaśniewska-Szubarga (17 lutego 2020, 11:32:39)
Zmieniono: zmiana treści klauzuli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1280